หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
ทต.เจดีย์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน   53 0 23 พ.ค. 2562
ทต.หนองกระทุ่ม ยังเผาอ้อยกันอยู่เลย   229 1 21 พ.ค. 2562
อบต.บางใหญ่ ช่วยถามนายกให้หน่อย   141 1 2 พ.ค. 2562
อบต.ยุ้งทะลาย ประชาสัมพันธ์การกรอกแบบประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)   291 5 1 พ.ค. 2562
ทต.เจดีย์ เว็บไซต์ (ทดลอง) เทศบาลตำบลเจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้บริการแล้วค่ะ    69 0 30 เม.ย. 2562
ทต.วังน้ำซับ อยากเลี้ยงไก่ไข่    464 1 12 เม.ย. 2562
อบต.พิหารแดง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   425 1 4 เม.ย. 2562
อบต.วังยาว น้ำบาดาล   664 2 4 เม.ย. 2562
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ   147 2 21 มี.ค. 2562
ทต.นางบวช ขอให้จัดตั้งถังเก็บขยะย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) เพิ่มเติม   161 3 20 มี.ค. 2562
อบต.บ้านช้าง เว็บไซต์ อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   132 0 15 มี.ค. 2562
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบลยุ้งทะลาย   359 2 4 มี.ค. 2562
อบต.วังคัน รับโอนย้าย   179 0 24 ม.ค. 2562
อบต.กฤษณา เว็บไซต์ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   216 0 3 ม.ค. 2562
ทต.หนองกระทุ่ม โครงการลงลูกรังในตำบลหนองกระทุ่ม (กำลังดำเนินการ)   250 0 18 ธ.ค. 2561
ทต.หนองกระทุ่ม การรวมกลุ่มของเยาวชนกลุ่มเสียง   247 0 18 ธ.ค. 2561
ทต.หนองกระทุ่ม การซ่อมโคมไฟฟ้าที่ชำรุด(เสีย)    630 2 18 ธ.ค. 2561
อบต.ตลิ่งชัน เว็บไซต์ อบต.ตลิ่งชัน อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   229 0 1 ธ.ค. 2561
อบต.ยุ้งทะลาย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ   312 1 10 ต.ค. 2561
อบต.บางใหญ่ รับโอน วิศวกรโยธา ชำนาญการไหมครับ   424 1 4 ต.ค. 2561
อบต.บางใหญ่ การทำงานของ อบต.บางใหญ่   245 1 2 ต.ค. 2561
ทต.เดิมบาง แจ้งให้ทราบ   246 0 11 ก.ย. 2561
อบต.ยุ้งทะลาย สวัสดีครับพอดีมีเรื่องสอบถามครับ   2040 10 10 ก.ย. 2561
ทต.นางบวช ร้องเรียน/ร้องทุกข์   404 4 10 ส.ค. 2561
อบต.บางใหญ่ เมื่อไหร่จะดำเนินการ   247 0 21 ก.ค. 2561
อบต.ยุ้งทะลาย ข้อมูลบริบททั่วไปของตำบล   228 1 17 ก.ค. 2561
อบต.บางใหญ่ เปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   274 2 27 มิ.ย. 2561
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13