หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
 


นายลักษณะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 
สำนักปลัด
 


นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรากร อรุณเลิศรัศมี
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวมาลัย แพนพันธุ์อ้วน
นักพัฒนาชุมชน


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสมปอง แตงโต
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชาติชัย ทองคำชู
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวศรีไพร โสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน