หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายลักษณะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวศรีไพร โสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนฤมล ชำนาญศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายณัฐชัย ทรัพย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธงชัย นาครุ่งโรจน์สกุล
พนักงานขับรถยนต์


นางน้ำผึ้ง การเจริญ
ภารโรง


นายจรูญ เจริญดี
ยาม