หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายลักษณะ แก้วพวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
โทร : มือถือ 086-7632996
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรากร อรุณเลิศรัศมี
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวมาลัย แพนพันธุ์อ้วน
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวณัฐพัชญ์ อยู่แย้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสมปอง แตงโต
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชาติไช ทองคำชู
เจ้าพนักงานธุรการ