หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 
 
วิถีชีวิตของชาวตำบลพิหารแดง มีวิถีชีวิตแบบชนบท มีความเรียบง่าย ชาวบ้านมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่กันอย่างเครือญาติ มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ในตำบล
 
 

สายตรวจประจำตำบลพิหารแดง 1 แห่ง
(สายตรวจตำบลและมีเจ้าหน้าที่ประจำการ 3 นาย)

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบล
(มีอาสาสมัคร 85 นาย)
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิหารแดง 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บริเวณวัดพระนอน

อัตราการมีน้ำและสวมน้ำราด ร้อยละ 100
 
     
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 90 รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆ มีวัด 6 แห่ง ดังนี้

วัดหน่อพุทธางกูร ตั้งอยู่ หมู่ 1

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ หมู่ 3

วัดพิหารแดง ตั้งอยู่ หมู่ 5

วัดพระนอนและวัดชีสุขเกษม ตั้งอยู่ หมู่ 5

วัดเจ้าพระยาธรรมาราม ตั้งอยู่ หมู่ 2
 
   
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดพิหารแดง มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 110 คน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 23 คน

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 66 คน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 15 คน
โรงเรียนสอนคนพิการ 1 แห่ง คือ

โรงเรียนวัดหน่อพุทธางกูร
ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง คือ

บริเวณใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
พิหารแดง