หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาสแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2560-2564) [ 20 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปี 2564 [ 20 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.พิหารแดง [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.พิหารแดง ปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินการห้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอย 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2565-2569) [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริต อบต.พิหารแดง [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)