หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  ประกาศ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง อบต.พิหารแดง ปี พ.ศ.2539 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศประมวลจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)