หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
   
 
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองศ์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 31 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 139  
 
เผยแพร่การเข้ารับการฝึกอบรมการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง [ 16 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 380  
 
คู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 7 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 659  
 
ข้อดี ข้อเสีย การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) [ 22 พ.ค. 2558 ]  อ่าน : 535  
 
ประเพณี ขึ้นรูปไม้ ตำบลพิหารแดง [ 3 มี.ค. 2557 ]  อ่าน : 549  
 
จดหมายเหตุฉบับตำบลพิหารแดง [ 8 ม.ค. 2557 ]  อ่าน : 472  
 
ประวัติ เพลงขอทาน [ 19 ธ.ค. 2556 ]  อ่าน : 1722  
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) [ 4 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 943  
 
  (1)