หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพิหารแดง ปี 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 107  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 110  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 138  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 234  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 344  
 
  (1)