หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 92  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 104  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 213  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 322  
 
  (1)