หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน   10 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน   10 ก.ค. 2562 9
ข่าวกิจกรรม อบต.บ่อกรุ   โครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค (ไข้เลือดออก) ประจำปี ๒๕๖๒   10 ก.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อกรุ   การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก   10 ก.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านช้าง   จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562   10 ก.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านช้าง   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย   10 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านช้าง   ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นชำระภาษี ประจำปี 2562   10 ก.ค. 2562 74
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   กิจกรรมรักการอ่าน   10 ก.ค. 2562 15
ข่าวกิจกรรม ทต.โพธิ์พระยา   โครงการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในชุมชน   9 ก.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   ปราชย์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น   9 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อกรุ   มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน   9 ก.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อกรุ   ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ   9 ก.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางบวช   ประกาศโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการลาดยางแอสฟัสท์ติก จากถนน 340 นางบวชรีสอร์ทถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน   9 ก.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อกรุ   การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ   9 ก.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านช้าง   ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรมตำบลบ้านช้าง   9 ก.ค. 2562 7
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 473