หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ   โครงการ การศึกษาอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน   20 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านช้าง   โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก IQ EQ   20 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านช้าง   ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง   20 ก.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทต.เดิมบาง   กิจกรรม \" เฝ้่าระวังปัญหาทางสายตาในผู้สูงอายุ \"   19 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปลายนา   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปลายนา วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ   19 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ยุ้งทะลาย   โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันโรคเอดส์ ปี 2562   19 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทะเลบก   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตขุดดิน ถมดิน อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย    19 ก.ย. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่กองดิน   จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน หมู่ที่ 1,2,5,6,7 และหมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 26 รายการ   18 ก.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.เจดีย์   พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเจดีย์ ด้านการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์   18 ก.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ   โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำ   17 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองกระทุ่ม   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)   17 ก.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เดิมบาง   ประกาศ เรื่อว กำหด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง   17 ก.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    17 ก.ย. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 ก.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง)    17 ก.ย. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 500