หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  21 เม.ย. 2563 460
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการของสำนักปลัด (เมษ-มิ.ย61)  22 มี.ค. 2561 555
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เมษ-มิ.ย61)  22 มี.ค. 2561 305
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณวัดพิหารแดง(ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 5  9 ก.พ. 2561 302
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงซ่อมแซมในห้องสำนักปลัด,ห้องกองการศึกษาฯ , ห้องกองคลัง  9 ก.พ. 2561 302
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตจ้างเหมาบริการ ยาม,นักการภารโรง,คนงานทั่วไป สำนักปลัด  15 ม.ค. 2561 3652
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ,คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขฯ  15 ม.ค. 2561 2297
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางและคุณลักษณ์โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100ลิตร จำนวน 100ใบ  11 ม.ค. 2561 294
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ  8 พ.ย. 2560 3433
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและโครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2,3,4,5,6  25 ส.ค. 2560 297
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  15 ส.ค. 2560 279
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะ,โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก , โครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  11 ก.ค. 2560 267
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2,3,5  7 เม.ย. 2560 310
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 2 เริ่มจากพื้นที่นายประสิทธิ์ จันทร์สุวรรณ ถึงพื้นที่นายจำลอง พงษ์เพ็ง  10 ก.พ. 2560 427
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 4 เริ่มจากพื้นที่คูดาดคอนกรีตเดิม ถึงพื้นที่คลองส่งน้ำ 1ขวาแม่น้ำสุพรรณ(คลองอีแกลบ)  10 ก.พ. 2560 343
  (1)     2