หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)  21 เม.ย. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการกำจัดผักตบชวาวัชพืชทางน้ำและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางน้ำ คลองระบาย 1 ขวาแม่น้ำสุพรรณ  20 ส.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)  16 พ.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 จำนวน 9 โครงการ  29 ต.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  21 เม.ย. 2563 777
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการของสำนักปลัด (เมษ-มิ.ย61)  22 มี.ค. 2561 896
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เมษ-มิ.ย61)  22 มี.ค. 2561 392
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณวัดพิหารแดง(ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 5  9 ก.พ. 2561 393
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงซ่อมแซมในห้องสำนักปลัด,ห้องกองการศึกษาฯ , ห้องกองคลัง  9 ก.พ. 2561 394
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตจ้างเหมาบริการ ยาม,นักการภารโรง,คนงานทั่วไป สำนักปลัด  15 ม.ค. 2561 5618
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ,คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขฯ  15 ม.ค. 2561 3023
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางและคุณลักษณ์โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100ลิตร จำนวน 100ใบ  11 ม.ค. 2561 395
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ  8 พ.ย. 2560 4058
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและโครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2,3,4,5,6  25 ส.ค. 2560 418
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  15 ส.ค. 2560 403
  (1)     2      3