หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-450-555
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการของสำนักปลัด (เมษ-มิ.ย61)   22 มี.ค. 2561 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เมษ-มิ.ย61)   22 มี.ค. 2561 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณวัดพิหารแดง(ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 5   9 ก.พ. 2561 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงซ่อมแซมในห้องสำนักปลัด,ห้องกองการศึกษาฯ , ห้องกองคลัง   9 ก.พ. 2561 175
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตจ้างเหมาบริการ ยาม,นักการภารโรง,คนงานทั่วไป สำนักปลัด   15 ม.ค. 2561 212
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ,คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขฯ   15 ม.ค. 2561 487
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางและคุณลักษณ์โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100ลิตร จำนวน 100ใบ   11 ม.ค. 2561 154
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ   8 พ.ย. 2560 169
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและโครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2,3,4,5,6   25 ส.ค. 2560 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   15 ส.ค. 2560 147
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถยนต์บรรทุกขยะ,โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก , โครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6   11 ก.ค. 2560 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2,3,5   7 เม.ย. 2560 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 2 เริ่มจากพื้นที่นายประสิทธิ์ จันทร์สุวรรณ ถึงพื้นที่นายจำลอง พงษ์เพ็ง   10 ก.พ. 2560 225
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 4 เริ่มจากพื้นที่คูดาดคอนกรีตเดิม ถึงพื้นที่คลองส่งน้ำ 1ขวาแม่น้ำสุพรรณ(คลองอีแกลบ)   10 ก.พ. 2560 156
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางโครงการซ่อมแซมคูดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 3 เริ่มจากพื้นที่นายประจวบ ม่วงแช่ม ถึงพื้นที่นายมงคล บุญไล้   10 ก.พ. 2560 161
  (1)     2