หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-450-555
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ จากกรมบัญชีกลาง  29 ธ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   สวัสดีปีใหม่ ปี 2563   27 ธ.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  23 ธ.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  23 ธ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ปี 2563  23 ธ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนตำบลพิหารแดง ปี 2563  17 ธ.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   2 ธ.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุุบัติเหตุบนท้องถนนในตำบลพิหารแดง  19 พ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ 6 บริเวณ อบต.พิหารแดง  15 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  12 พ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย  7 พ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ  7 พ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลพิหารแดง  7 พ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่องให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้เสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   7 พ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.พิหารแดง ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายละเอียดรายการในแบบพิ่มพ์เพื่อเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  7 พ.ย. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13