หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2564  20 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาฟางข้าวและตอซังและเศษวัสดุทางการเกษตร ตำบลพิหารแดง  3 พ.ค. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  3 พ.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  1 เม.ย. 2565 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8  9 มี.ค. 2565 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565  4 มี.ค. 2565 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งานอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดหน่อพุทธารกูร   3 มี.ค. 2565 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  28 ก.พ. 2565 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย  22 ก.พ. 2565 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย  22 ก.พ. 2565 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย  22 ก.พ. 2565 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2561  22 ก.พ. 2565 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับช่วยเหลือกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน(วาตภัย)  8 ก.พ. 2565 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ รูปแบบ QR Code เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  3 ก.พ. 2565 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  2 ก.พ. 2565 77
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27