หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-450-555
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรคติดต่อที่มากับหน้าฝน  22 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรคไข้เลือดออก รู้ก่อนป้องกันได้  22 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6  20 ก.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว  8 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแนะนำปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของประชาชน “New Normal”  8 มิ.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  28 พ.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  28 พ.ค. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การมอบถุงยังชีพผู้ที่ได้ลงทะเบียนและผ่านพิจารณาคุณสมบัติ  26 พ.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5  1 พ.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   30 เม.ย. 2563 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแนะนำการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว  28 เม.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์อบต.พิหารแดง ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้แก่ วัด,โรงเรียน,ศูนย์เด็กเล็ก   23 เม.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  16 เม.ย. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรณรงค์ลดปัญหาขยะติดเชื้อ  16 เม.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4  9 เม.ย. 2563 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15