หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตการจัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 380 โด๊ส   18 มี.ค. 2562 359
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตการจัดซื้อกระดานป้ายไม้อัดเลือกตั้ง จำนวน 12 ป้าย และโต๊ะขาพับชุบโครเมียม 12 ตัว   18 มี.ค. 2562 132
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตการจัดซื้อถังขยะคัดแยกพร้อมขาตั้งเหล็ก และป้ายบ่งชี้ จำนวน 6 ชุด   24 ม.ค. 2562 138
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๑ คัน   7 ธ.ค. 2561 255
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยปูผิวแอสฟัลฟ์ติกคอนกรีต หมู่ 4   30 พ.ย. 2561 158
ประกาศสอบราคา   ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง   8 พ.ย. 2561 127
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย 3 อัตรา   25 มิ.ย. 2561 251
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ 1อัตรา   25 มิ.ย. 2561 421
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจัางเหมาบริการในตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา   25 มิ.ย. 2561 103
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา   25 มิ.ย. 2561 780
ประกาศสอบราคา   ประกาศกำหนดขอบเขต(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการตำแหน่งยาม 1อัตรา   25 มิ.ย. 2561 1069
ประกาศสอบราคา   ประกาศกำหนดขอบเขตงาน(TOR) การจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ประจำปี 2561   26 เม.ย. 2561 735
ประกาศสอบราคา   -ประกาศสอบราคา-   2 เม.ย. 2561 171
  (1)