กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง   2 พ.ค. 2561 153
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 พ.ค. 2561 61
ประกาศสอบราคา   ประกาศกำหนดขอบเขตงาน(TOR) การจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ประจำปี 2561   26 เม.ย. 2561 381
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   10 เม.ย. 2561 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   10 เม.ย. 2561 65
ประกาศสอบราคา   -ประกาศสอบราคา-   2 เม.ย. 2561 126
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   -ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา-   2 เม.ย. 2561 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2 เม.ย. 2561 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการของสำนักปลัด (เมษ-มิ.ย61)   22 มี.ค. 2561 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เมษ-มิ.ย61)   22 มี.ค. 2561 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ   20 มี.ค. 2561 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งโทรศัพท์ที่ทำการ อบต.พิหารแดง เสีย เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องทำงานใหม่   19 มี.ค. 2561 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   5 มี.ค. 2561 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณวัดพิหารแดง(ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 5   9 ก.พ. 2561 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงซ่อมแซมในห้องสำนักปลัด,ห้องกองการศึกษาฯ , ห้องกองคลัง   9 ก.พ. 2561 135
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 13