หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11/2562   8 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก   4 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563    3 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งป้ายโฆษณารุกล้ำบนทางสาธารณะผิดกฎหมาย   26 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลพิหารแดง   13 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง   12 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10/2562   7 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562   7 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึง   6 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9/2562   29 พ.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและขอรับการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย   28 พ.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562   23 พ.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ ตำบลพิหารแดง   8 พ.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562   2 พ.ค. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก   5 เม.ย. 2562 81
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13