หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-450-555
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563    2 ธ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุุบัติเหตุบนท้องถนนในตำบลพิหารแดง   19 พ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า หมู่ 6 บริเวณ อบต.พิหารแดง   15 พ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1   12 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย   7 พ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ   7 พ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลพิหารแดง   7 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่องให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้เสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้   7 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.พิหารแดง ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายละเอียดรายการในแบบพิ่มพ์เพื่อเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   7 พ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการขยายเวลาบริการประชาชนในด้านการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมอนุญาตต่างๆ นอกเวลาราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้   7 พ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ลดการใช้โฟมและพลาสติกในงานลอยกระทงประจำปี 2562   7 พ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุุบัติเหตุบนท้องถนนในตำบลพิหารแดง   7 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่คุณควรรู้   30 ต.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาทำความรู้จักกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเถอะค่ะ   30 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง   25 ต.ค. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15