หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ....   10 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   6 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13/2562   2 ก.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 12/2562   5 ส.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อนวัยอันควร   2 ส.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11/2562   8 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก   4 ก.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563    3 ก.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งป้ายโฆษณารุกล้ำบนทางสาธารณะผิดกฎหมาย   26 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลพิหารแดง   13 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง   12 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10/2562   7 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562   7 มิ.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึง   6 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9/2562   29 พ.ค. 2562 41
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14