หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-450-555
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  24 มี.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าตำบลพิหารแดง  23 มี.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   8 วิธีปฏิบัติตัวในบ้านที่มีผู้กักกันสังเกตุอาการ covid - 19  20 มี.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  17 มี.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สถานการ์ณการระบาดโรคไข้หวัดโคโรน่า ครั้งที่ 1  16 มี.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3  12 มี.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประเทศที่ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 8 จังหวัดที่เฝ้าระวัง  3 มี.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  2 มี.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดปอดอับเสบไวรัสโควิท -19  27 ก.พ. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  19 ก.พ. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ห้ามกักตุนและฉวยโอกาสจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาที่สูงเกินควร  18 ก.พ. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง  7 ก.พ. 2563 397
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  6 ก.พ. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สถานการ์ณการระบาดโรคไข้หวัดโคโรน่า  5 ก.พ. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ก.พ. 2563 30
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17