หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิ์์ในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  2 พ.ค. 2566 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง  2 พ.ค. 2566 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กฎบัตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง  25 เม.ย. 2566 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566  20 เม.ย. 2566 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมสุขภาพเชิงรุกตำบลพิหารแดง ปี 2566  29 มี.ค. 2566 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่องหลังเก็บเกี่ยว  27 มี.ค. 2566 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่องลด ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปีพ.ศ. 2566  22 มี.ค. 2566 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  22 มี.ค. 2566 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การใช้ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  22 มี.ค. 2566 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง แจ้งปิดเว็บไซด์ชั่วคราว  15 มี.ค. 2566 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่ง ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  14 มี.ค. 2566 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง  14 มี.ค. 2566 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  14 มี.ค. 2566 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลำิหารแดง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  9 มี.ค. 2566 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  2 มี.ค. 2566 74
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40