หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่มเติม  
 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่มเติม
ประเภทที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
1. โครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกตำบลพิหารแดง ปี 2565
2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง ปี 2565
3. .โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีกลุ่มเป้าหมายตำบลพิหารแดง ปี 2565
4. โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี ตำบลพิหารแดงปี 2565
ประเภทที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
1. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
2. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนวัดพิหารแดง
3. โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ห่างไกลข้อเข่าเสื่อม ตำบลพิหารแดง ปี 2565
4. โครงการสูงวัย ฟันสวย ยิ้มใส ใสใจสุขภาพช่องปาก ตำบลพิหารแดง ปี 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2565 เวลา 11.57 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 86 ท่าน