หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
  
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก มท 0808.3/ว4437 ลว.22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก มท 0808.3/ว4437 ลว.22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2565 เวลา 10.40 น. โดย อบต.พิหารแดง 2

ผู้เข้าชม 40 ท่าน