หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ประจำปีการศึกษา 2564  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
เรื่อง  รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
ประจำปีการศึกษา  2564
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2564  เวลา  08.30  น.- 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิหารแดง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2564 เวลา 11.41 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 125 ท่าน