หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง  
 

อบต.พิหารแดง ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จึงประกาศให้ประชาชนทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 08.49 น. โดย คุณ สุมลฑา คงเทียม

ผู้เข้าชม 15 ท่าน