หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและบริการของรัฐแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและบริการของรัฐแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง เข้าร่วมประมาณ 30 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.05 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 74 ท่าน