กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
กิจกรรมโครงการงานห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กิจกรรมโครงการงานห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ที่ทำการ อบต.พิหารแดง  นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.พิหารแดง ,คณะสภาฯ อบต.พิหารแดง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน รพสต.,อสม.และผู้สูงอายุในตำบลพิหารแดง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และนำออกกำลังกายอย่างถูกวิธี  มีกิจกรรมแข่งขันกอฟล์คนจน,เก้าอี้ดนตรี สว.และแข่งขันการออกกำลังกาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 14.07 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 3 ท่าน