กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
กิจกรรมพัฒนาลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ต.พิหารแดง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานคุมประพฤติ ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอบต.พิหารแดงได้ร่วมกันลอกคูระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 5 ต.พิหารแดง  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 09.41 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 8 ท่าน