กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.พิหารแดง ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงประกาศให้ประชาชนทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 13.24 น. โดย คุณ สุมลฑา คงเทียม

ผู้เข้าชม 54 ท่าน