กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  
 

ประกาศขอบเขตงานTOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามไฟล์

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 10.29 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 90 ท่าน