หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555

 
   
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก อาสาบริบาลท้องถิ่น  
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ได้ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา  ในระหว่างวันที่ 3-18 กันยายน 2563 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง เรื่องรับสมัคร   อาสาบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ที่     168  /2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น ดังนี้
     1.นางสาวน้ำอ้อย ชังพลับ
     2.นางสาวอ้อมดาว ศรีบุญเพ็ง
     3.  นางสาวรัตนา เพ็งสุวรรณ

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อ ข้างต้น มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 กันยายน 2563 9.30 น.- ๑๐.00 น. ณ และจะดำเนินการสอบคัดเลือกเวลา 10.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 09.12 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 57 ท่าน