หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-450-555
 
   
 

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15.32 น. โดย คุณ สุมลฑา คงเทียม

ผู้เข้าชม 14 ท่าน