หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 

 
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 11.53 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 45 ท่าน