หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-450-555
 
   
 

 
ประชาสัมพันธ์ประชุมชี้แจง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
 

อบต.พิหารแดง ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562  ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลพิหารแดง เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงรายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ส่วนภาษีป้ายยังคงเดิม หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามได้โดยตรงที่ อบต.พิหารแดง โทร .035-450555

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 18.47 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 69 ท่าน