หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-450-555
 
   
 

 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิหารแดง ปี 2562  
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิหารแดง ได้ให้คำแนะนำปรึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศูนย์ฯ และพูดคุยถึงเรื่องการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่  โดยการต้อนรับจากประธานศูนย์ฯ และกรรมการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 11.00 น. โดย คุณ นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล

ผู้เข้าชม 33 ท่าน