หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 


นายกิตติณัฏฐ์ ศรีวัตงามสอาด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 


นายประทีป บุญชู
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง


นายลักษณะ แก้วพวง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 
 
 


นางบุญธรรม จำปาเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1


นางวัลลภา ข้องม่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1


นายสุทัศ เพ็งเขียว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายเสริม พลายโถ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายมานพ ดิษฐ์กระจัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3


นายประยงค์ กิ่มแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4