หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายประสิทธิ์ ไทยขวัญ
กำนันตำบลพิหารแดง
 
 


นายไพฑูรย์ สุดโต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายประสิทธิ์ จันทร์สุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายกรศรัณย์ ฐานาอิทธิโรจน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายวิชัย สาตร์ปราง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสระ สอดศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6