หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.รั้วใหญ่   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขต ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (ตามแบบเทศบาลฯ ที่ ๖/๒๕๖๕) 26 ม.ค. 2566
อบต.แจงงาม   จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.แจงงาม   จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.สนามคลี   จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวที ขนาด ๖X๒.๕๐ เมตร สำหรับโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.สนามคลี   จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวทีขนาด ๖X๒.๕ เมตร สำหรับโครงการงา่นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.ดอนปรู   จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.ศรีประจันต์   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566
อบต.หนองสาหร่าย   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ 26 ม.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,303