หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.หนองกระทุ่ม   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายศิริกาญป่าไม้-บ้านนายเผือก หมู่ ๗ บริเวณที่นายสุวรรณ กาฬภักดี 19 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   โครงการวางท่อระบายน้ำสระประปา หมู่ ๙ วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร อัดแรง จำนวน ๖ ท่อน ๒ แถว พร้อมกำแพงกันดินรัดปากท่อ ตามแบบกำหนด 19 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ ๕ (ดงปอแดง) ถนนสายจากบ้านนายวิชัย ถึงบริเวณนานางลับ กาฬภักดี ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร อัดแรง จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทรีนและดาดคอนกรีตรัดปากท่อตามแบบกำหนด 19 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ ๙ ถนนสายโศกไฮ่-หนองอิงพิง บริเวณที่นายมานะ กาฬภักดี ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร อัดแรง จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทรีนและดาดคอนกรีตรัดปากท่อตามแบบกำหนด 19 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ ๘ ถนนสายแยกสระหลวง-หนองอีสาว บริเวณที่นางคำพร สิทธิน้อย ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร อัดแรง จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทรีนและดาดคอนกรีตรัดปากท่อ ตามแบบกำหนด 19 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ ๘ ถนนสายหนองหัวช้าง-หนองฝ้ายแดง บริเวณฟาร์มหมูชลวิจิตร ท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร อัดแรง จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทรีนและดาดคอนกรีตรัดปากท่อ ตามแบบกำหนด 19 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   จัดซื้อแบบพิมพ์ ๒ รายการ 19 พ.ค. 2565
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 766