หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (๔๘๑-๕๕-๐๐๐๔) และเครื่องคอมพิวเตอร์ (๔๑๖-๕๘-๐๐๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (รายงานการประชุมสภาฯ,โอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ,แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี,การจ่ายขาดเงินสะสม,การกันเงินเหลื่อมปีฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกเติม ยี่ห้อ Canon (๔๘๑-๖๑-๐๐๒๒,๔๘๑-๖๑-๐๐๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างป้ายถวายพระพรชัยมงคลชัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]

  (1)