หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ในเขตพื้นที่ตำบลพิหารแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเพื่อถ่ายเอกสารเกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ประจำปี ๒๕๖๖ , เอกสารเกี่ยวกับการกันเงินงบประมาณ , เอกสารเกี่ยวกับรายงานการประชุมต่าง ๆ , บันทึกข้อความต่าง ๆ , เอกสารเกี่ยวกับงานพัสดุ , เอกสารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ , แบบ ปร..๔ ปร.๕ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๙ คอมเพรสเซอร์แอร์ ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๙ คอมเพรสเซอร์แอร์ ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๙ คอมเพรสเซอร์แอร์ ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๕-๒๗๖๔ (๐๐๕-๕๘-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาวัชพืชทางน้ำและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางน้ำ คลองระบาย ๑ ขวา แม่น้ำสุพรรณ (คลองอีแกลบ) และโครงการกำจัดผักตบชวาวัชพืชทางน้ำและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางน้ำ (คลองศรีธน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาวัชพืชทางน้ำและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางน้ำ คลองระบาย ๑ ขวา แม่น้ำสุพรรณ (คลองอีแกลบ) และโครงการกำจัดผักตบชวาวัชพืชทางน้ำและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางน้ำ (คลองศรีธน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14