หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาถ่ายเอกสารเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมแผนท้องถิ่น เอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมแผนฯ เอกสารรายงานต่าง ๆ งานพัสดุ เอกสารตรวจ LPA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารเกี่ยวกับทบทวนแผนท้องถิ่น เอกสารรายงานต่าง ๆ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ เอกสารตรวจ LPA เอกสารการตรวจ ITA ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง (ในวันที่ ๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ , ในช่วงปิดเทอม วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (๔๘๑-๖๐-๐๐๑๙) ยี่ห้อ Canon รุ่น IX๖๗๗๐ เปลี่ยนหัวพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ [ 17 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10