ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 18 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256389,97352,852----------142,825
256279,320152,88384,128109,723169,355114,47886,40796,01281,37186,44959,58064,9101,184,616
256147,35539,44961,21565,82458,60857,52752,93951,32536,25069,844100,381115,969756,686
ยอดยกมาตั้งแต่ 30 ส.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2560   999,854
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,083,981
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2556
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี