หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลพิหารแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร ตำบลพิหารแดงมีเนื้อที่ประมาณ 16.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,372 ไร่ มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 9,322 ไร่
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 4 ,6 ตำบลโพธิ์พระยา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 2 , 5 ตำบลรั้วใหญ่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 3 ตำบลสนามชัย โดยมีแม่น้ำท่าจีนกั้นกลาง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 1 หมู่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์  
 
 

 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม โดยพืชที่ปลูกกันมากได้แก่ ข้าว , แห้ว, ไม้ผล ได้แก่ มะม่วง กระท้อน ชมพู่ ฝรั่ง กล้วย ฯลฯ
 
 
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรดินและน้ำสมบูรณ์ เหมาะสำหรับ เพาะปลูกและมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน ทางด้านตะวันออกของตำบลมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน เป็นแนวเขตตำบลพิหารแดงกับตำบลสนามชัย
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,112 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,403 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01

หญิง จำนวน 2,709 คน คิดเป็นร้อยละ 52.99
จำนวนครัวเรือน 1,461 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 307.96 คน / ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านพลูหลวง 280 322 602 190  
2   บ้านดอนทะเล 480 520 1,000 280
  3   บ้านสมุน 459 538 997 274  
4   บ้านหัวป่าน้อย 558 630 1,188 330
  5   บ้านพิหารแดง 378 432 810 243  
6   บ้านดอนแค 248 267 515 144
    รวม 2,403 2,709 5,112 1,461