หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 


นายกิตติณัฎฐ์ ศรีวัตงามสอาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
โทร : มือถือ 081-1914450
 


นายนิติ เผือกนิ่ม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ลำดับ 1
โทร : มือถือ 080-5762019


นางใกล้รุ่ง วงศ์ยาฤทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ลำดับ 2
โทร : มือถือ 084-5966222
 


นางวัลลภา ข้องม่วง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
โทร : มือถือ 085-3511469