หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-450-555
 
   
 


นายจรินทร์ แว่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 


นายสมบุญ รื่นโพธิ์วงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง


นายสังวน โฉมสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
 


นางเกื้อกูร จันทร์สุวรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง