กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนแตง   250661 กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน   25 มิ.ย. 2561 0
ข่าวกิจกรรม อบต.สวนแตง   220661 การประชุมเตรียมความพร้อมการเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการคนดีศรีสุพรรณ   25 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนแตง   ประชาสัมพันธ์ วันไอโอดีนแห่งชาติ 25 มิถุนายน   25 มิ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่กองดิน   ประกาศประสัมพันธ์โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านบ่อสวาย หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บ้านบ่อสวาย หมู่ที่ 6   22 มิ.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่กองดิน   ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกกลบหลุม–กลบบ่อ หมู่ที่ 7 ซอย 2 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ป.ป.ช กำหนด   22 มิ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่กองดิน   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ื 1 พฤศิจกายน 2560 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)   22 มิ.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม ทต.ปลายนา   การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ปี ๒๕๖๑   21 มิ.ย. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปลายนา   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑,๒ และ ๕ ตำบลปลายนา   21 มิ.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปลายนา   โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในเขตเทศบาล หมู่ 2 ตำบลปลายนา   21 มิ.ย. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปลายนา   โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา   21 มิ.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปลายนา   โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ อปพร.) เทศบาลตำบลปลายนา   21 มิ.ย. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โพธิ์พระยา   ประกาศผู้เสนอราคาผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับโครงการไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์พระเยา ปีการศึกษา 2561(กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 54 - 0020 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 51 - 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 มิ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนแตง   ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน   19 มิ.ย. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่กองดิน   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561    18 มิ.ย. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 342