กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง อบต.กฤษณา   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโคกโพธิ์เริ่มจากสามแยกโคกโพธิ์ถึงสะพานสูงวัดโคกโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี    7 ธ.ค. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ   กิจกรรมปล่อยพันธ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดขบรมนาถบพิตร วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ อ่างเก็บพุตะเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   7 ธ.ค. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปลายนา   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   7 ธ.ค. 2561 9
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    7 ธ.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบเเสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561   7 ธ.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น และเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7   7 ธ.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.องค์พระ   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น และเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5   7 ธ.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562   7 ธ.ค. 2561 3
ประกาศสอบราคา อบต.พิหารแดง   ประกาศขอบเขตของงาน (TOR)จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๑ คัน   7 ธ.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ   กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2561   7 ธ.ค. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙    6 ธ.ค. 2561 7
หลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง   คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   6 ธ.ค. 2561 3
หลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สวนแตง   6 ธ.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ไผ่กองดิน   พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร    6 ธ.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ   6 ธ.ค. 2561 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 397