กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561   11 มิ.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   6 มิ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561   1 มิ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561   8 พ.ค. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน   2 พ.ค. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง   2 พ.ค. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 พ.ค. 2561 20
ประกาศสอบราคา   ประกาศกำหนดขอบเขตงาน(TOR) การจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ประจำปี 2561   26 เม.ย. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   10 เม.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑   10 เม.ย. 2561 24
ประกาศสอบราคา   -ประกาศสอบราคา-   2 เม.ย. 2561 61
ประกาศผลผู้สอบราคา   -ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา-   2 เม.ย. 2561 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2 เม.ย. 2561 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการของสำนักปลัด (เมษ-มิ.ย61)   22 มี.ค. 2561 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอบเขตโครงการจ้างเหมาบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เมษ-มิ.ย61)   22 มี.ค. 2561 50
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9