กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลพิหารแดง   11 ก.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขอบเขตงานโครงการจ้างเหมาบริการ กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม   11 ก.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขอบเขตงานโครงการจ้างเหมาบริการ สำนักปลัด   11 ก.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ก.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 3   4 ก.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7/2561   3 ก.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   30 ส.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์บนเว็บไซด์   2 ส.ค. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ส.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.พิหารแดง ปี 2561   31 ก.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6/2561   24 ก.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์อย่าเผาตอซังข้าวในนา เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศและป้องกันอุบัติเหตุบนถนน   23 ก.ค. 2561 30
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย 3 อัตรา   25 มิ.ย. 2561 26
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตงาน(TOR)โครงการจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ 1อัตรา   25 มิ.ย. 2561 27
ประกาศสอบราคา   ประกาศขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจัางเหมาบริการในตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา   25 มิ.ย. 2561 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10