กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการจัดเวทีประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ดำเนินการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 10.16 น. โดย คุณ สุมลฑา คงเทียม

ผู้เข้าชม 16 ท่าน