ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2556 เวลา 09.13 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ผู้เข้าชม 836 ท่าน