กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
คิวอาร์โค้ดแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน อบต.พิหารแดง [ 27 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 39
 


 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 ตำบลพิหารแดง [ 6 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 42
 
 
     


 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 36
 


 
กิจกรรม รพ.สพ.ตำบลพิหารแดง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 17 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 44
 
 
     


 
กิจกรรมการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 17 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 48
 


 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 [ 29 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 43
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 13